Ethics Line
Uvítací stránka

Vítejte na Ethics Line.

Tento zabezpečený systém je součástí strategie etiky a prevence rizik skupiny Lagardère.

Tento kanál umožňuje všem zúčastněným stranám Skupiny nahlásit jakékoliv nezákonné nebo neetické chování, o němž ví nebo se staly jeho oběťmi a které probíhá v rámci aktivit Skupiny.

Chcete-li vědět více informací ohledně Whistleblowing směrnice skupiny Lagardère,  kde je detailně popsána platforma Etické linky a jakým způsobem lze podat oznámení, klikněte na záložku "Whistleblowing směrnice“ nalevo.

Lagardère skupina zajišťuje, že bude s podanými informacemi nakládáno důvěrně a zájmy uživatelů a chování osob uvedených v oznámení budou chráněny.