Deloitte Speak Up

Zaznamenať incident/podozrenie.

Deloitte Speak Up NIE JE pohotovostná služba. Neohlasujte preto udalosti predstavujúce bezprostredné ohrozenie majetku alebo života, inak nebudeme schopní okamžite reagovať. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, kedy potrebujete mimoriadnu pomoc, obráťte sa na linku tiesňového volania.

Oznámenia učinené prostredníctvom Deloitte Speak Up sú absolútne dôverné. Vaše identita preto nebude zverejnená, pokiaľ si sami nezvolíte iný režim. Za účelom uľahčenia nadväzujúcich krokov a vyšetrovacieho procesu uveďte v Oznámení čo najviac Vám dostupných informácií. Osobné údaje a informácie poskytnuté Deloitte Speak Up môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo regulačným orgánom, pokiaľ to vyžadujú príslušné zákony, pravidlá a predpisy.

Ochrana súkromia
Vyberte prosím typ Oznámenia podľa úrovne sprístupnenia Vašich osobných údajov.
Dôverné, avšak nie anonymné
Vaše osobné údaje budú Vašej spoločnosti zverejnené.
Dôverné (s obmedzením)
Vaše osobné údaje budú zverejnené len spoločnosti Deloitte, nie však Vašej spoločnosti.
Úplne anonymné
Pri podávaní Oznámenia zostanete úplne v anonymite. Za účelom urýchlenia procesu vyšetrovania je však doporučené aby ste sa identifikovali.
Lokalita
Vyberte prosím miesto, ktoré sa Oznámenia týka, zo zoznamu nižšie.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prílohy (voliteľné)
Pridajte akékoľvek prílohy, o ktorých si myslíte, že by mohli poskytnúť dôležité informácie o tomto Oznámení, pričom dajte pozor, aby prílohy neobsahovali informácie, ktoré by mohli odhaliť vašu identitu, ak chcete zostať v anonymite. Môžete pripojiť ľubovoľné dátové súbory do veľkosti 25 MB.
Heslo pre opätovné prihlásenie do Oznámenia
Toto heslo môžete použije spolu s neskôr vygenerovaným ID Oznámenia na opätovné prihlásenie do Oznámenia, aby ste mohli sledovať stav svojho Oznámenia, vykonať zmeny vo svojom Oznámení, prípadne doplniť informácie.
Heslo
Min 10 znakov
Malé písmená
Veľké písmená
Písmená a čísla
Špeciálne znaky
Potvrďte heslo

Beriem na vedomie, že osobné údaje a informácie poskytované Deloitte Speak Up môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, alebo regulačným orgánom, pokiaľ to vyžadujú príslušné zákony, pravidlá a predpisy.

Click here to see your activities