Deloitte Speak Up

Zaznamenat incident/podezření

Deloitte Speak Up NENÍ pohotovostní službou. Neohlašujte proto události představující bezprostřední ohrožení majetku nebo života, neboť nebudeme schopni okamžitě reagovat. Pokud se ocitnete v situaci, kdy potřebujete mimořádnou pomoc, obraťe se na veřejnou bezpečnostní službu.

Oznámení učiněná prostřednictvím Deloitte Speak Up jsou zcela důvěrná. Vaše identita proto nebude uveřejněna, pokud si sami nezvolíte jiný režim. Za účelem usnadnění navazujících kroků a vyšetřovacího procesu v oznámení uveďte co nejvíce Vám dostupných informací. Osobní údaje a informace poskytované Deloitte Speak Up mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům, pokud to vyžadují příslušné zákony, pravidla a předpisy.

Ochrana soukromí
Vyberte prosím oznámení dle úrovně zpřístupnění Vašich osobních údajů.
Důvěrné, avšak nikoli anonymní
Vaše osobní údaje budou v oznámení zveřejněny.
Důvěrné (vyhrazené)
Vaše osobní údaje budou zveřejněny pouze společnosti Deloitte, nikoli však Vaší společnosti.
Zcela anonymní
Při provádění oznámení zůstanete zcela anonymní. Za účelem urychlení procesu šetření je však doporučeno abyste se identifikovali.
Lokalita
Vyberte prosím místo oznámení ze seznamu níže.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Přílohy (volitelné)
Prosím přidejte jakékoliv přílohy, které mohou pomoci s tímto oznámením. Dbejte na to, aby přílohy neobsahovaly informace, které by mohly odhalit Vaši identitu, pokud si přejete zůstat anonymní. Můžete přiložit data až do velikosti 25MB.
Heslo pro opětovné přihlášení
Toto heslo bude použito společně s vygenerovaným ID k opětovnému přihlášení do aplikace k reakci na oznámení
Heslo
Min 10 znaků
Malé písmo
Velké písmo
Písmena a číslice
Speciální znaky
Potvrďte heslo

Beru na vědomí, že osobní údaje a informace poskytované Deloitte Speak Up mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům, pokud to vyžadují příslušné zákony, pravidla a předpisy.

Click here to see your activities