Livesport Fair Play

Zaznamenat incident/podezření

Beru na vědomí, že osobní údaje a informace poskytované Livesport Fair Play mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům, pokud to vyžadují příslušné zákony, pravidla a předpisy.

Click here to see your activities