Speak Up

Podajte naznanilo / sum

Petrol Spregovori, ki zagotavlja storitev za družbo Petrol, NI urgentna služba. V primeru prijave dogodkov, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje, se morda ne bomo mogli takoj odzvati. Če potrebujete nujno pomoč, se obrnite na dežurno službo na telefonski številki 112 ali 113.

Prijave so popolnoma zaupne in svoje identitete vam ni treba razkriti, razen če se tako odločite. Navedite čim več informacij, da olajšate nadaljnje ukrepe in preiskavo. Osebni podatki in podatki, posredovani na linijo za prijavo nepravilnosti Petrol Spregovori, se lahko razkrijejo organom pregona ali regulativnim organom, če to zahteva veljavna zakonodaja, pravila in predpisi.

Varnost razkritja
Prosimo, izberite raven razkritja, povezano z vašimi podrobnostmi o osebni identiteti.
Zaupno, vendar ne anonimno
Vaši osebni podatki bodo razkriti v poročilu.
Zaupno (omejeno)
Vaši osebni podatki bodo razkriti le družbi Deloitte, vendar ne bodo razkriti v prijavi družbi Petrol.
Popolnoma anonimno
Ostali boste popolnoma anonimni, vendar vam priporočamo, da se predstavite, saj to pogosto olajša postopek preiskav in obravnave prijav.
Priloge (izbirno)
Prosimo, dodajte vse priloge, za katere menite, da bi lahko pomagale obvestiti o tem razkritju. Pazite, da ne boste dodali informacij, ki bi lahko razkrile vašo identiteto, v kolikor želite ostati anonimni. Dodate lahko katerekoli podatkovne datoteke vse do 25MB.
Geslo za spremljanje naznanila
To geslo bo uporabljeno skupaj z ID številko za kasnejšo prijavo spremljanja poročila o naznanilu
Geslo
Min 10 znakov
Mala črka
Velika črka
Črke in številke
Posebni znaki
Potrdi geslo

Zavedam se, da se osebni in drugi podatki, posredovani na linijo za prijavo nepravilnosti Petrol Spregovori, lahko razkrijejo organom pregona ali regulativnim organom, če to zahteva veljavna zakonodaja, pravila in predpisi.

Click here to see your activities