Hem

Vissla är en oberoende visselblåsarstjänst som drivs av Deloitte på uppdrag av GotlandsHem. Vi kallar denna service för Vissla.

GotlandsHem tar visselblåsning på största allvar och kommer granska alla insända ärenden och initiera utredningar när detta är möjligt och bedöms som nödvändigt. Alla ärenden är konfidentiella och du behöver inte avslöja din identitet om du inte väljer att göra det.

Vissla är utformad för att ta emot anmälningar relaterade till följande typ av ärenden:

 • Mutor och korruption
 • Överträdelse av policy och riktlinjer
 • Intressekonflikt
 • Diskriminering
 • Mobbning och trakasserier
 • Bedrägeri
 • Hälsa, säkerhet, miljö
 • Sexuella trakasserier och övergrepp
 • Olämpligt uppförande eller oetiskt beteende
 • Stöld
 • Övriga överträdelser

Om du vill rapportera ett ärende kan du göra det här.

Det är bra om du lämnar så mycket information som möjligt för att underlätta vidare åtgärder och/eller utredning.

Om du har frågor gällande denna service och hur den fungerar, vänligen mejla euhalosupport@deloittece.com.

Click here to see your activities