AW Group Speak Up

Ange meddelande/misstanke

Speak Up, som förser bolagen inom AW Group med denna tjänst, är INTE en tjänst för nödsituationer. Vänligen rapportera inte händelser som berör omedelbar fara för liv eller egendom, då vi inte har möjlighet att bemöta din rapport omgående. Om du behöver akut hjälp, kontakta allmänna räddningstjänsten.

Anmälningarna är konfidentiella och du behöver inte uppge ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du inte väljer att göra det. Du bör lämna så mycket information som möjligt för att underlätta eventuella åtgärder eller utredning. Personlig information om dig och den information du delgivit Speak Up kan komma att delges till rättsväsendet och relevanta myndigheter om lagen kräver det.  

En rapport kan upprättas genom systemet (att föredra) alternativt genom ett telefonsamtal eller fysiskt möte. Om du föredrar ett telefonsamtal eller fysiskt möte, vänligen välj alternativet “Konfidentiellt men inte anonymt” eller “Konfidentiellt (Begränsad)”, addera dina kontaktuppgifter (inklusive telefonnummer och mailadress) och hur du vill rapportera under sektionen ”Övrig information”. En analytiker från Deloitte kontaktar dig inom 48 timmar.

Meddelandeskydd
Välj den meddelandenivå som motsvarar dina identifikationsuppgifter. 
Konfidentiellt men inte anonymt
Personuppgifter om dig kommer att inkluderas i rapporten till AW Group.
Konfidentiellt (Begränsad)
Endast Deloitte kommer informeras om dina personuppgifter, men denna information kommer inte inkluderas i rapporten till AW Group.
Helt anonymt
Du är helt anonym även om du uppmuntras att delge din identitet, då detta ofta underlättar potentiell utredning.
Plats
Välj plats för meddelande från nedanstående lista.
0
0
0
0
0
0
0
Bilagor (alternativ)
Lägg till bilagor som du tror kan hjälpa till att lösa problemet. Se till att inga uppgifter i bilagorna avslöjar din identitet om du vill förbli anonym.  Du kan bifoga filer på upp till 25MB. 
Lösenord för spårning av meddelande
Detta lösenord kommer att användas tillsammans med meddelande-ID som du får senare för att möjliggöra tillgång till rapporten om meddelandet.
Lösenord
Minst 10 tecken
Gemener
Versaler
Bokstäver och siffror
Specialtecken
Bekräfta lösenord

Jag bekräftar härmed att jag är införstådd med och godkänner att de detaljer om mig och den information som jag delger Speak Up kan komma att delges rättsväsendet och myndigheter om lagen kräver det.