AW Group Speak Up

Log en indberetning / mistanke

Speak Up der leverer en service for AW Group, er IKKE en nødservice. Du skal ikke anmelde begivenheder, der udgør en øjeblikkelig trussel mod liv eller ejendomme, da vi muligvis ikke er i stand til at svare med det samme. Hvis du har brug for nødhjælp, skal du kontakte din offentlige nødservice.

Anmeldelser er fuldstændig fortrolige, og du er ikke forpligtet til at afsløre din identitet, medmindre du selv vælger at gøre det. Du skal give så mange oplysninger som muligt for at lette enhver efterfølgende handling eller undersøgelse. Personlige oplysninger og oplysninger, der leveres til Speak Up, kan videregives til relevante myndigheder, som en eventuel nødvendighed for at opfylde gældende love, regler og forskrifter.

Rapporter kan foretages gennem systemet (helst) eller ved at anmode om et telefonopkald eller et fysisk møde. Hvis du foretrækker at modtage et telefonopkald eller anmode om et møde, skal du vælge Oplysningsniveau "Fortroligt, men ikke anonymt" eller "Fortroligt (begrænset), tilføje dine kontaktoplysninger (inklusive dit nummer og din e-mail), og hvordan du vil rapportere i afsnittet "andre oplysninger". En Deloitte-sagsbehandler kontakter dig inden for 48 arbejdstimer.

Indberetningssikkerhed
Vælg venligst det indberetningsniveau, der vedrører dine personlige identitetsoplysninger [I bruger også ID]
Fortroligt men ikke anonymt
Dine personlige deltaljer vil være synlige i anmeldesen.
Fortoligt (delvist anonymt)
Dine perosnlige detaljer vil alene være synlige for Deloitte med vil ikke fremgå af anmeldelsen videresendt til AW Group.
Fuldstændig anonymitet
Du vil forblive fuldstændig anonym, men vi opfordr
Placering
Vælg venligst placeringen af indberetningen fra nedenstående liste.
0
0
0
0
0
0
0
Vedhæftede filer (valgfrit)
Venligst tilføj alle vedhæftede filer, som du føler, kan hjælpe med at understøtte denne indberetning, samtidig med at du passer på ikke at medtage oplysninger, der kan afsløre din identitet, hvis du ønsker at forblive anonym. Du kan vedhæfte datafiler op til 25MB. 
Adgangskode til opfølgning på indberetning
Denne adgangskode vil blive brugt sammen med det indberetnings-ID, der modtages senere til login for at følge op på indberetningsrapporten.
Adgangskode
Minimum 10 tegn
Små bogstaver
Store bogstaver
Bogstaver og tal
Særlige tegn
Bekræft adgangskode

Jeg anerkender, at personlige oplysninger og oplysninger, der leveres til Speak Up, kan videregives til relevante myndigheder, som krævet for at opfylde gældende love, regler og forskrifter.