Akind Universe Speak Up

Hem

Speak Up är en oberoende visselblåsarstjänst som driftas av Deloitte på uppdrag av Akind Venture AB for all Akind Group entities (Academic Work, Brights, AW Executive Search and Crowd Collective). Vi kallar denna service för Speak Up. Akind Venture AB tar visselblåsarärenden på största allvar och kommer granska alla insända anmälningar och initiera utredningar när detta är möjligt och bedöms som nödvändigt. Alla anmälningar är konfidentiella och du behöver inte avslöja din identitet såvida du inte väljer att göra detta.

Speak Up är utformad för att ta emot anmälningar relaterade till följande typ av ärenden:

 • Mutor / korruption;
 • Överträdelse av policy / riktlinjer;
 • Intressekonflikt;
 • Diskriminering;
 • Bedrägeri;
 • Hälsa / säkerhet / miljö;
 • Sexuella trakasserier och övergrepp;
 • Olämpligt uppförande / oetiskt beteende;
 • Stöld;
 • Mobbning;
 • Övriga överträdelser.

Om du vill rapportera ett ärende kan detta göras här.

Anmälningarna är konfidentiella och det krävs inte att du avslöjar din identitet såvida du inte väljer att göra detta. Du bör lämna så mycket information som möjligt för att underlätta vidare åtgärder och/eller utredning.

Om du har frågor gällande denna service och hur den fungerar, vänligen mejla euhalosupport@deloittece.com.

Click here to see your activities