Akind Universe Speak Up

Hjem

Speak Up er en uavhengig varslingstjeneste administrert av Deloitte på vegne av hele Akind Venture AB-konsernet (Academic Work, AW Academy, AW Executive Search og Digitalent). Vi kaller tjenesten Speak Up.

Akind Universe tar varsling svært alvorlig og vil gjennomgå alle varslinger som er gjort, og sette i gang undersøkelser der det er mulig og nødvendig. Varslene er fullstendig konfidensielle, og du er ikke pålagt å oppgi identiteten din, med mindre du selv ønsker det.

Speak Up er utformet for å motta opplysninger om forholdene nedenfor:

 • Bestikkelser/korrupsjon;
 • Brudd på retningslinjer/prosedyrer;
 • Interessekonflikt;
 • Diskriminering;
 • Svindel;
 • Helse/Miljø/Sikkerhet;
 • Seksuell trakassering og overgrep;
 • Uredelighet;
 • Tyveri;
 • Mobbing;
 • Andre alvorlige overtredelser.

Hvis du ønsker å varsle om et brudd, kan dette gjøres her.

Varslene er konfidensielle, og du trenger ikke å oppgi identiteten din, med mindre du ønsker det. Du bør oppgi så mye informasjon som mulig for å forenkele eventuelle undersøkelser eller påfølgende tiltak.

Hvis du har andre spørsmål knyttet til tjenesten og hvordan den fungerer, kan du sende en e-post til euhalosupport@deloittece.com.

Click here to see your activities